Noordwoldiger vindt bij Zwolle schat met 212 zilveren munten


Destijds zo'n half miljoen waardNOORDWOLDE - "Een prachtige vondst", aldus een enthousiaste Albert Lankman, historicus in Noordwolde. Hij vond vorige week achter een boerderij in de omgeving van Zwolle met behulp van een metaaldetector 212 zilveren munten. Lankma: "Een flinke hoeveelheid, dat kun je vergelijken met een emmer vol, want het zijn vrij grote munten. Het gaat om dertigstuiverstukken, zesstuiverstukken en Nederlandse guldens".

Geolied papier


Lankman zocht in opdracht van de eigenaar van de boerderij naar de munten op een bepaalde afstand van de boerderij, daar waar vroeger vermoedelijk een stal of kippenhok heeft gestaan. Die plek was niet willekeurig gekozen. De eigenaar had tussen twee balken in de boerderij een stuk geolied papier gevonden, waarop in oud Nederlands stond waar ongeveer de plaats van de "schat" was. De ontcijfering van dit document kostte een kenner bijna twee maanden.
De oudste munt dateert van 1668, de jongste van 1737. Het waren in die tijd wettige betaalmiddelen die toen een half miljoen vertegenwoordigden. Lankman: "Daarom kun je er ook wel van uitgaan dat het niet van een boer geweest is die daar gewoond heeft, daarvoor is het bedrag veel te hoog. Kadastraal (de boerderij werd in 1720 gebouwd) is na te gaan wie de bewoners waren en die waren niet zo rijk. Misschien is het gestolen. We vermoeden dat het rond 1790 of 1800 in de grond is gestopt, in de tijd dat Napoleon hier binnenkwam".
Met de eigenaar was Lankman van tevoren (hij werkte in opdracht) overeengekomen wat zijn aandeel in de vondst zou zijn: "Ik mocht 20 stukken uitzoeken en vervolgens nog eens zeven stukken ongezien vanonder een kleed pakken. De waarde van die 27 munten schat ik op f 4.000,00 à f 5.000,00. De totale waarde zal zo rond de f 60.000,00 liggen, maar dat moet allemaal nog precies worden uitgezocht. De eigenaar zal de vondst binnen drie maanden aan de betreffende instanties melden".
De zilveren munten die Lankman mocht houden zijn inmiddels te zien in zijn Grondvondstenmuseum te Noordwolde.deurtje
Terug naar de kranten.
lijn