Metaaldetector voor hobbyist en professionalHet zoeken met een metaaldetector is een hobby of meerprofessionele bezigheid die de laatste jaren zeer veel in de belangstelling staat. En niet ten onrechte, want het is een zeer leuke hobby die niet alleen zeer veel spanning geeft, maar er ook voor zorgt datje op een aangename manier buiten bezig bent. Maar vooral de spanning is voor heel veel mensen de drijfveer om met deze hobby verder te gaan. Om mensen die nog geen ervaring hebben met metaaldetectoren voor de hobby te interesseren is het vooral belangrijk hoe de eerste kennismaking verloopt. De meer professionele gebruikers doen er goed aan zich vooraf goed te informeren. We zullen beide groepen behandelen. Eerst maar eens de hobbyisten.

Wat je veel ziet bij beginnende detector gebruikers is dat de verwachtingen vaak te hoog gespannen zijn. De eerste paar keer wordt er weinig of niets gevonden en mensen gaan twijfelen aan hun detector. Heb ik wel een goede keuze gemaakt, of gebruik ik de mogelijkheden van mijn detector wel optimaal. Het is vooral de eerste paar keer raadzaam om met iemand mee te gaan die al wat meer ervaring heeft. Je kunt niet verwachten dat je op je eerste zoektocht met je detector meteen een pot met goud gaat vinden. Tevens zal het altijd zo zijn dat iemand met meer ervaring meer voorwerpen zal vinden. Juist bij metaaldetectoren zul je merken dat je minimaal 50 uur zult moeten zoeken voordat je je detector onder de knie begint te krijgen. Je zult de diverse geluiden die de detector maakt moeten "leren" begrijpen. Een ander probleem dat beginnende detector?gebruikers vaak ondervinden is de vraag waar moet ik beginnen met weken. Meer ervaren detector-gebruikers zul je meestal tegen komen op weilanden, omgeploegde akkers of op bouwterreinen in binnensteden. Maar om wat meer ervaring op te doen is het het beste om te beginnen in je eigen achtertuin. Begraaf gewoon eens een aantal munten en ga op je gemak eens luisteren hoe je detector op diverse signalen reageert. Ben je eenmaal gewend aan de geluiden van je detector dan zou je bijvoorbeeld eens naar een recreatieterrein kunnen gaan om daar in het zand eens je geluk te gaan beproeven. Je zult al snel merken dat je op sommige plekken zeer veel signalen krijgt. In de loop der jaren zijn er op dit soort plaatsen flink wat goede en slechte voorwerpen in de grond terecht gekomen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: trekringetjes van blikjes, munten, spijkers, sieraden, bolletjes aluminium folie enz. enz. Door je detector veel op dit soort plekken te gebruiken zul je snel een betere detectorgebruiker worden en zou je je geluk bijvoorbeeld eens op een geploegde akker, weiland of op een maïsveld kunnen gaan beproeven. Wat valt er nou te vinden op een weiland, of een geploegde akker. Welnu, omdat er de laatste jaren weinig tot niets op een weiland heeft plaatsgevonden wil dit niet zeggen dat er bijvoorbeeld 800 jaar geleden niets is gebeurd. Er kan bijvoorbeeld een markt zijn gehouden waar veel mensen geld of gebruiksvoorwerpen zijn verloren, of er heeft ooit een woonhuis op een hedendaagse akker gestaan. Allemaal zaken waar je rekening mee zult moeten gaan houden. Mede daarom is het zoeken met een detector zo'n leuke hobby. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Er zijn bijvoorbeeld detector?gebruikers die maandenlang alle geschiedenisboeken in de bibliotheek doorspitten om achter nieuwe zoeklocaties te komen. Andere zoekers zitten avonden lang naar oude luchtfoto's te staren. Daarmee is niet gezegd dat je ook meteen meer zult gaan vinden, maar het is een manier om meer uit je hobby te halen.

Meer specialistisch
Er bestaan nogal wat verschillende merken en typen metaaldetectoren. De detector moet passen bij de categorie objecten waarnaar men wil speuren en bij het materiaal of de bodemsoort waarin het is verborgen. In tegenstelling tot wat regelmatig wordt beweerd bestaat er niet zoiets als een All?Round metaaldetector die voor alle doeleinden geschikt is. Deze term mag best worden gebruikt in de hobbywereld omdat ermee bedoeld wordt dat hij voor zeer veel verschillende grond? en metaalsoorten geschikt is, maar wanneer het voor professioneel gebruik bedoeld is, zoals transportbanddetectie of professioneel veldwerk (boven of onder water), dan is het belangrijk te beseffen dat AllRound toch echt wel zijn beperkingen heeft, reden waarom er naar het juiste systeem of systemen moet worden gezocht. Om tot de beste resultaten te kunnen komen zal er eerst moeten worden gekozen voor het juiste type metaaldetector bij een bepaalde opsporing. Soms bestaat deze 'metaaldetector' uit meerdere detectoren, vaak bij veldwerk of werkzaamheden onder water, zodat er gebruik moet worden gemaakt van uiteenlopende systemen. Niet zelden worden er zelfs volledig andere instrumenten ingezet als ondersteuning bij de opsporing zoals diverse Sonar systemen en (D)GPS (Differential Global Positioning System). Ook landmeetapparatuur wordt vaak gebruikt bij opsporingswerkzaamheden op het land of kleinere rivieren en/of meertjes.

Wat verstaat men onder 'Systemen'
Systemen zijn uiteraard geen merken of typen metaaldetectoren, alhoewel dit soms verwarrend kan zijn. Vroeger werd er bijvoorbeeld gesproken over een VLF metaaldetector waarbij VLF stond voor' Very Low Frequentie (zeer lage frequentie). De vraag is uiteraard, w at is dan 'zeer laag'. In de wereld van de metaaldetectoren voor veldgebruik moet men dan denken tussen ongeveer 1,5 tot 20 Khz. 1 Khz is 1000 Hz en betekent een wisselend uitgezonden veld dat 1.000 keer per seconde een keer gewisseld heeft tussen plus en min. Elektriciteit in huis bijvoorbeeld bestaat uit 50 Hz en wisselt dus 50 keer per seconde. Tegenwoordig echter zijn er metaaldetectoren, normaal van het Puls?Inductie of PI principe, die beneden de 0,5 Khz ofwel 500 Hz werken. Zelfs nog lager is mogelijk bij b.v. de zogenaamde Magnetometer waarvan er veel op 1 tot 10 Hz werken ofwel 0,00 1 tot 0,01 Khz. De VLF metaaldetectoren worden vrijwel uitsluitend genoemd wanneer men doelt op een zogenaamde Inductie?Balans metaaldetector; vaak alleen voor hobbygebruik bestemd. Maar zoals uit bovenstaande duidelijk wordt, vallen ook PI detectoren onder de term "VLF", Het is dus verstandiger de echte systeembenamingen te kennen met hun mogelijkheden, zodat er een goed onderscheid ontstaat.

IB Metaaldetector

Laten we eerst eens stilstaan bij de Inductie-Balans of IB metaaldetector. Deze detector wordt als velddetector vaak verkocht als dè hobbydetector en wanneer er een hobbydetector wordt besproken betreft het vrijwel alleen het IB systeem. Daarnaast, zoals reeds genoemd, bestaat er het Puls-In ductie of PI systeem. Deze detector vindt zijn toepassing als velddetector meestal bij industrieel gebruik. Bodemonderzoekers, wegenbouwers en nog veel meer maken vaak dankbaar gebruik van dit sys teem. Daarnaast noemen we als laatste, ondanks nog een scala aan meerdere systemen, de magnetometer, een instrument dat verstoring van het aardmagnetisme kan meten, veroorzaakt door meestal stalen objecten maar ook door zeer veel andere oorzaken.

Wat voor soort detector ?
Het is dus van wezenlijk belang erbij stil te staan wat de voornaamste categorie wordt waarin men interesse heeft, zodat men kan bepalen wat voor soort metaaldetector er moet worden aangeschaft. Een metaaldetector die voor "alle" doeleinden of categorieën geschikt is, bestaat niet, zoals reeds opgemerkt. Er zal altijd naar een compromis moeten worden gezocht. Een velddetector voor het opsporen van zeer kleine objecten is bijvoorbeeld niet speciaal ontworpen om grote diepliggende objecten op te sporen en andersom. Een transportbanddetector b.v wordt afgestemd (afgeregeld) op het te onderzoeken product.

Het blijft aanbevelenswaardig eens langs te gaan bij een gespecialiseerd bedrijf Daar kan men u alles vertellen over de metaaldetector.


deurtje
Terug naar de kranten.
lijn