Scherven archief


Hans Elsevier Stokmans kwam met het idee om een aantal foto's te plaatsen van scherven zoals die te vinden zijn op de Nederlandse akkers. De foto's komen binnenkort, de verklarende woordenlijst is al klaar.

Het gaat om de talloze scherven die we op het oog kunnen vinden. Veel beginnende, maar ook zelfs de gevorderde, zoekers herkennen de scherven die ze (kunnen) rapen vaak niet. Terwijl de scherven juist een goed beeld kunnen geven over de bewoningsgeschiedenis van het terrein waarop die scherven gevonden zijn. Als die scherven herkend worden, kan die informatie (eventueel) ook weer aan een gemeentelijk of provinciaal archeoloog doorgegeven worden.

Bovendien weten de meeste zoekers dat scherfmateriaal een indicatie voor de te verwachten metaalvondsten kan zijn. Dus een beetje kennis van scherven is mijns inziens voor velen zeer welkom.

Daarom is dit "SchervenArchief" een goede toevoeging aan de site. Het kan werken zoals het fotoboek van de vondsten. Alleen in dit geval foto's met verschillende scherven en een uitleg daarvan. Wellicht kan het SchervenArchief helpen om de scherven te determineren, hetgeen vaak redelijk moeilijk is. Het Archief kan helpen om het te leren en in ieder geval om het herkennen te vergroten.

Om het SchervenArchief te verduidelijken, is een verklarende begrippenlijst wel handig. Ik ben van het aardewerk uitgegaan dat voor een zeer groot gedeelte ook bij ons in de Lage Landen te vinden is.

Natuurlijk kan deze lijst niet volledig zijn, daarom is iedereen die een correcte aanpassing heeft welkom om die voor te stellen.

Zo kan het SchervenArchief worden opgedeeld in twee delen:
  1. Een gedeelte met 'tekst en uitleg' (de verklaren begrippenlijst)
  2. Een gedeelte met foto's (zoals het fotoboek van bodemvondsten)van scherven.
lijn